Tietosuoja Vaalan seurakunnassa

Vaalan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.


Lisätietoja henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä saa Vaalan seurakunnan kirkkoherranvirastosta, Järvikyläntie 3, 91700 Vaala.