Lapsityö

 

Seurakunnan varhaiskasvatus on kaste- ja lähetyskäskyn eteenpäin viemistä ja sitä kautta lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemista kristillisen kasvatusperiaatteen mukaan. Tavoitteena on lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja sosiaalisiin tarpeisiin vastaaminen.

Seurakuntamme lapsityö on perheiden ja alle kouluikäisten parissa tehtävää työtä.