Rippikoulu

 

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä.

Rippikoulu on kirkon kasteopetusta. Sen juuret ovat jo kirkon varhaisissa ajoissa. Kirkko on aina opettanut niitä, jotka se on kastanut tai jotka haluavat kasteelle. Menetelmät ja tavat oppia ovat muuttuneet ja painotukset ovat vaihdelleet, mutta kasteopetuksen pohjimmainen sisältö on säilynyt. Kasteopetuksen keskiössä on Raamatun ilmoitus rakastavasta, kolmiyhteisestä Jumalasta.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Siinä rippikoulun käyneitä vahvistetaan siunauksella ja seurakunnan yhteisellä rukouksella. Kastetulla ja konfirmoidulla kirkon jäsenellä on oikeus osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, toimia kummin tehtävässä ja 18 vuotta täytettyään asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen, mutta konfirmaatiota ei edellytetä.

Myös aikuinen voi käydä rippikoulun. Aikuisrippikoulu kestää vähintään 20 tuntia, ja se koostuu tapaamisista papin kanssa sekä omaehtoisesta katekismuksen ja muun kirjallisuuden opiskelusta.

 

Rippikoulu 2021-2022

Rippikoulun aloitusinfo seurakuntasalissa keskiviikkona 6.10.2021 klo 18. Tilaisuus on tarkoitettu rippikouluun ilmoittautuneille sekä heidän huoltajille, myös muualla rippikoulun käyville. Jos ilmoittautuminen on unohtunut, voit ilmoittautua myös infossa. 

* Talvikauden aikana muutamia kokoontumiskertoja seurakuntasalissa. Ne päivät on tarkoitettu myös muualla rippikoulun käyville.

* Vaalan seurakunnan leirijakso on 5.-11.6.2022 Kainuun opistolla.

* Konfirmaatio on Säräisniemen kirkossa sunnuntaina 12.6.2022 klo 10.

* Rippikoulumaksu on Vaalassa leirin käyville 100-120 euroa (vahvistetaan keväällä) Muualla käyvät maksavat talvikaudesta 25 euroa. Maksut sisältävät Raamatun, virsikirja, ruokailut ja kaikki leirikulut (matkat, majoitus ja ruokailu)

Keskiviikkona 2.2.2022 klo 15.15-17.00 on rippikouluopetusta seurakuntasalissa sekä sunnuntaina 6.2.2022 rippikoululaiset osallistuvat messuun Vaalan kirkossa klo 10 ja opetus jatkuu klo 13 asti. Nämä päivät on tarkoitettu kaikille tänä vuonna rippikoulun käyville nuorille.

Lisätietoja antaaa kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas, p. 044-314 0013 tai vesa-tapio.palokangas@evl.fi 

 

Ulkoläksyt

Katekismuksen perustekstit antavat tämänkin päivän rippikoululle hyvän pohjan tarkastella kristinuskon keskeisiä sisältöjä. On hyvää perintöä osata ulkoa uskontunnustus ja joitakin muita kristinuskon keskeisiä tekstejä. Rippikoulun aikana ulkoa opeteltavia sisältöjä ovat:

Apostolinen uskontunnustus

Herran siunaus 

Isä meidän -rukous

Kaste- ja lähetyskäsky

Kymmenen käskyä

Pienoisevankeliumi

Rippikoululaiset pelaamassa