Rippikoulu

 

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä.

Rippikoulu on kirkon kasteopetusta. Sen juuret ovat jo kirkon varhaisissa ajoissa. Kirkko on aina opettanut niitä, jotka se on kastanut tai jotka haluavat kasteelle. Menetelmät ja tavat oppia ovat muuttuneet ja painotukset ovat vaihdelleet, mutta kasteopetuksen pohjimmainen sisältö on säilynyt. Kasteopetuksen keskiössä on Raamatun ilmoitus rakastavasta, kolmiyhteisestä Jumalasta.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Siinä rippikoulun käyneitä vahvistetaan siunauksella ja seurakunnan yhteisellä rukouksella. Kastetulla ja konfirmoidulla kirkon jäsenellä on oikeus osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, toimia kummin tehtävässä ja 18 vuotta täytettyään asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen, mutta konfirmaatiota ei edellytetä.

Myös aikuinen voi käydä rippikoulun. Aikuisrippikoulu kestää vähintään 20 tuntia, ja se koostuu tapaamisista papin kanssa sekä omaehtoisesta katekismuksen ja muun kirjallisuuden opiskelusta.

 

Rippikoulu 2019

Leiririppikouluryhmän kokoontumisajat:

su 24.2. klo 10-16 Vaalan kirkko (alkaa messulla klo 10)

la 13.4. klo 10-16 srk-sali.

Rippileiri on Säräisniemen Ruununkartanossa 7.-14.6.

 

Päivärippikouluryhmän kokoontumisajat:

la 9.2. klo 10-16 srk-sali

su 24.2. klo 10-16 Vaalan kirkko (alkaa messulla klo 10)

la 30.3. klo 10-16 srk-sali
la 13.4. klo 10-16 srk-sali

la 27.4. klo 10-16 kahvikamari

la 11.5. klo 10-16 srk-sali

su 26.5. klo 10-16 Vaalan kirkko (alkaa messulla klo 10)

la 8.6. klo 10-16 Säräisniemen Ruununkartano (yhdessä leiriryhmän kanssa).

 

Konfirmaatio on sunnuntaina 16.6. klo 10 Säräisniemen kirkossa.

 

Lisätietoja: seurakuntapastori Helena Koivumaa 0500 550 013 tai helena.koivumaa@evl.f

Ulkoläksyt

Katekismuksen perustekstit antavat tämänkin päivän rippikoululle hyvän pohjan tarkastella kristinuskon keskeisiä sisältöjä. On hyvää perintöä osata ulkoa uskontunnustus ja joitakin muita kristinuskon keskeisiä tekstejä. Rippikoulun aikana ulkoa opeteltavia sisältöjä ovat:

Apostolinen uskontunnustus

Herran siunaus 

Isä meidän -rukous

Kaste- ja lähetyskäsky

Kymmenen käskyä

Pienoisevankeliumi

Rippikoululaiset pelaamassa