Foosballpöytää ja seinää.

Nuorisotyö

 

Nuorisotyö on nuoren kohtaamista, tukemista ja auttamista. Nuorisotyön tavoitteena on tarjota kaikille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan, osallistaa,  ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja auttaa nuoria löytämään kristillisen uskon pohjalta vastauksia elämään ja todellisuuden kohtaamiseen liittyviin kysymyksiin. Toiminta kattaa melkein kaiken mahdollisen kerhotoiminnasta nuorteniltojen kautta laneihin ja moottoripajatoimintaan.