Päätöksenteko seurakunnassa

 

Vaalan seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Kirkon päätöksenteko jakautuu monelle eri tasolle. Kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys määrittävät puitteet, joiden rajoissa toiminta järjestetään. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys.

 

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan jäsenillä on päätösvalta seurakunnan asioihin. Joka neljäs vuosi jäsenet äänestävät vaaleilla kirkkovaltuuston jäsenet käyttämään seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toiminkertomuksen. Se päättää tuloveroprosentin suuruuden, seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valinnasta, seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta sekä hautausmaiden perustamisesta. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, johtaa sen toimintaa, hoitaa taloutta ja omaisuutta sekä muutenkin toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. 

 

Tiimit

Kirkkoneuvosto asettaa työalatiimit ja nimeää niihin jäsenet. Vaalan seurakunnassa on tiimit lähetystyössä, jumalanpalvelus- ja musiikkityössä sekä keittiö-, kiinteistö- ja hallintotiimit.