Päätöksenteko seurakunnassa

 

Vaalan seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Kirkon päätöksenteko jakautuu monelle eri tasolle. Kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys määrittävät puitteet, joiden rajoissa toiminta järjestetään. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys.

 

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan jäsenillä on päätösvalta seurakunnan asioihin. Joka neljäs vuosi jäsenet äänestävät vaaleilla kirkkovaltuuston jäsenet käyttämään seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toiminkertomuksen. Se päättää tuloveroprosentin suuruuden, seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valinnasta, seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta sekä hautausmaiden perustamisesta. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.

Kirkkovaltuusto:

Jussi Kuukasjärvi puheenjohtaja

Eila Hallamaa varapuheenjohtaja

Iida Halonen 

Matti Halonen

Pirkko Huovinen

Ritva Häikiö 

Sisko Kemppainen

Meeri Keränen

Markku Kämäräinen

Teuvo Kämäräinen

Pekka Lämsä

Jouni Mehtälä

Helmi Moilanen

Janne Schroderus

Jouko Tegelberg

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, johtaa sen toimintaa, hoitaa taloutta ja omaisuutta sekä muutenkin toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi.

Rainer Väänänen Vt. kirkkoherra puheenjohtaja

Teuvo Kämäräinen varapuheenjohtaja

Matti Halonen

Ritva Häikiö

Ossi Kantola

Meeri Keränen

Aune Kesälahti

Pekka Lämsä

Helmi Moilanen

Marjut Meriläinen sihteeri ja talouspäällikkö

Muut osallistujat Jussi Kuukasjärvi valtuuston puheenjohtaja ja Hallamaa Eila valtuuston varapuheenjohta 

Tiimit

Kirkkoneuvosto asettaa työalatiimit ja nimeää niihin jäsenet. Vaalan seurakunnan työalatiimit ovat seuraavat:

Lähetystyöntiimi: 

Merja Kantola lähetyssihteeri

Ossi Kantola

Helmi Moilanen

Kiinteistötiimi:

Marjut Meriläinen talouspäällikkö

Harri Karhu suntio

Risto Väyrynen suntio

Matti Halonen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen

Teuvo Kämäräinen kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Keittiötiimi:

Ritva Haataja seurakunnan emäntä-siivoja

IidaHalonen Kirkkovaltuuston jäsen

Aune Kesälahti Kirkkoneuvoston jäsen

Eila Hallamaa Kirkkovaltuuston jäsen ja varapuheenjohtaja

Sofia Väisänen seurakunnan vapaaehtoinen

Hallintotiimi:

Rainer Väänänen vt. kirkkoherra

Marjut Meriläinen talouspäällikkö

Jussi Kuukasjärvi Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Teuvo Kämäräinen Kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Eila Hallamaa Kirkkovaltuuston jäsen ja varapuheenjohtaja

Jumalanpalvelus ja musiikkitiimi:

Taru Ängeslevä kanttori

Meeri Keränen Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen

Matti Halonen Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen

Pirkko Huovinen Kirkkovaltuuston jäsen

Vaalan seurakunnan kirkkovaltuusto 2023 - 2026

Puheenjohtaja Jussi Kuukasjärvi

Varapuheenjohtaja Eila Hallamaa

Jäsen Iida Halonen

Jäsen Matti Halonen

Jäsen Pirkko Huovinen

Jäsen Ritva Häikiö

Jäsen Sisko Kemppainen

Jäsen Meeri Keränen

Jäsen Markku Kämäräinen

Jäsen Teuvo Kämäräinen

Jäsen Pekka Lämsä

Jäsen Jouni Mehtälä

Jäsen Helmi Moilanen

Jäsen Janne Schroderus

Jäsen Jouko Tegelberg