Kaste

 

Kaste on juhlahetki, jota vietetään useimmiten pienen lapsen juhlana. Pyhä kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kaikkien muiden kirkollisten toimitusten perusta. Kasteessa ihminen saa Pyhän Hengen, ja hänet otetaan Jumalan valtakunnan perilliseksi. Pääsääntöisesti meillä kastetaan lapset viimeistään kahden kuukauden ikäisenä. Kasteen voi toimittaa myös sitä vanhemmalle ihmiselle.
Lapsi voidaan kastaa, mikäli vähintään toinen vanhemmista tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kaste voidaan toimittaa perheen toivomassa paikassa.

Kummiksi?

 

Kummin tehtävänä on toimia seurakunnan edustajana kummilapsen kasvatuksessa. Kastetilaisuudessa kummit tunnustavat uskon lapsen puolesta ja yhdessä papin kanssa siunaavat kastetun. Kummi saa osallistua ehtoolliseen kummilapsensa kanssa, ja monissa seurakunnissa kummi on mukana myös konfirmaatiossa. Tärkein kummin hengellinen tehtävä on kuitenkin muistaa kummilastaan rukouksissa.

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummeina voi olla luterilaisen kirkon kasteen hyväksyvään kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia henkilöitä. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa.

Jos sinua on pyydetty kummiksi, mutta rippikoulu on jäänyt käymättä, voit käydä sen myös aikuisena. Aikuisrippikoulu kestää vähintään 20 tuntia, ja se koostuu tapaamisista papin kanssa sekä omaehtoisesta katekismuksen ja muun kirjallisuuden opiskelusta.

 

kastepöytä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät